Trang chủTrang chủForumsForumsLiên hệLiên hệ 
      
    > PHẦN MỀM XÉT TỐT NGHIỆP THCS - FSE

 

 

Những nét cơ bản của phần mềm xét tốt nghiệp THCS

 

Phần mềm FSE được xây dựng dựa trên các Quyết định, Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, như Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS; Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 4367 /BGDĐT-PC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung về văn bằng chứng chỉ của giáo dục phổ thông…

Phần mềm FSE cho phép người sử dụng thực hiện cập nhật và xét tốt nghiệp ở 2 kỳ xét độc lập trong 1 năm. Phần mềm được thực hiện ở cả 3 cấp trong ngành Giáo dục cấp Tỉnh: Trường THCS; Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

·     Các chức năng của phần mềm xét tốt nghiệp THCS tại các trường THCS

 

-          Định nghĩa các khái niệm

-          Khai báo tham số của kỳ thi/xét

-          Tạo năm làm việc

-          Nhập danh sách học sinh dự xét theo các chỉ tiêu yêu cầu.

-          In danh sách người dự xét tốt nghiệp

-          Thực hiện xét tốt nghiệp

-          In kết quả xét tốt nghiệp THCS

-          In danh sách người học được công nhận tốt nghiệp

-          Thống kê kết quả xét tốt nghiệp

-          In biên bản xét tốt nghiệp

-          In sổ cấp bằng tốt nghiệp

-          In giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

-          Sao chép dữ liệu về Phòng và Sở

-          Cập nhật dữ liệu từ Phòng và Sở để in giấy CNTN

-          In danh sách người học không được công nhận tốt nghiệp

-          Kết xuất dữ liệu ra file

 

·        Các chức năng của phần mềm xét tốt nghiệp THCS tại cấp Phòng Giáo dục & Đào tạo

 

-          Định nghĩa các khái niệm

-          Khai báo tham số của kỳ thi/xét

-          Tạo năm làm việc

-          Khai báo danh mục dân tộc

-          Tạo bộ cài đặt phần mềm cho các trường THCS

-          Nhận dữ liệu từ các trường gửi về

-          Nhập/ hiệu chỉnh danh sách học sinh dự xét

-          In danh sách người dự xét tốt nghiệp

-          Thực hiện xét tốt nghiệp

-          In kết quả xét tốt nghiệp THCS

-          In danh sách người học được công nhận tốt nghiệp

-          Thống kê kết quả xét tốt nghiệp

-          In báo cáo tổng hợp tốt nghiệp

-          In biên bản xét tốt nghiệp cho từng trường và toàn Phòng GD&ĐT

-          Đánh số hiệu bằng và nhập số phôi bằng

-          In sổ cấp bằng tốt nghiệp

-          In sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp

-          In giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

-          In bằng tốt nghiệp

-          In bản sao bằng tốt nghiệp

-          In sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp

-          Sao chép dữ liệu về Sở GD&ĐT

-          Sao chép kết quả cho các trường THCS để lưu trữ và in giấy CNTN

-          Kết xuất dữ liệu ra file

 

·        Các chức năng của phần mềm xét tốt nghiệp THCS tại cấp Sở Giáo dục & Đào tạo

 

-          Định nghĩa các khái niệm

-          Khai báo tham số của kỳ thi/xét

-          Tạo năm làm việc

-          Khai báo danh mục dân tộc

-          Tạo bộ cài đặt phần mềm cho các trường THCS

-          Tạo bộ cài đặt phần mềm cho các Phòng GD&ĐT

-          Nhận dữ liệu từ các trường gửi về

-          Nhận dữ liệu từ các phòng gửi về

-          Nhập/ hiệu chỉnh danh sách học sinh dự xét

-          In danh sách người dự xét tốt nghiệp

-          Thực hiện xét tốt nghiệp

-          In kết quả xét tốt nghiệp THCS

-          In danh sách người học được công nhận tốt nghiệp

-          Thống kê kết quả xét tốt nghiệp

-          In báo cáo tổng hợp tốt nghiệp

-          In biên bản xét tốt nghiệp cho từng trường và toàn Phòng GD&ĐT

-          Đánh số hiệu bằng và nhập số phôi bằng

-          In sổ cấp bằng tốt nghiệp

-          In sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp

-          In giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

-          In bằng tốt nghiệp

-          In bản sao bằng tốt nghiệp

-          In sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp

-          Sao chép dữ liệu về Sở GD&ĐT

-          Sao chép kết quả cho các trường THCS để lưu trữ và in giấy CNTN

-          Sao chép kết quả cho các phòng Giáo dục và Đào tạo

-    Kết xuất dữ liệu ra file

Quý vị có thể tham khảo hệ thống báo cáo của phần mềm FSE tại đây

 

     Hoặc tải bản dùng thử tại đây

 

 
Download bản dùng thửDownload bản dùng thử
Hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng
Bài tập thực hànhBài tập thực hành
Phiếu đặt muaPhiếu đặt mua
Phiếu đăng ký đào tạoPhiếu đăng ký đào tạo
Các tiện íchCác tiện ích
Update phần mềmUpdate phần mềm
Văn bản pháp quyVăn bản pháp quy
090.345.1441
090.345.1441
 
    
 

Bản quyền: Công ty cổ phần phần mềm Đại Dương - Oceansoft.com.vn

Địa chỉ: Số 8 đường Yên Phụ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.39905761  Fax: 04.62813758. Email: Kinhdoanh@oceansoft.com.vn