Trang chủTrang chủForumsForumsLiên hệLiên hệ 
      
    > PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP AFA

 

 

  Những nét cơ bản về phần mềm kế toán HCSN AFA 13.01:

  

-          Tuân theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2013, sửa đổi theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 (đã điều chỉnh theo 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013) của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 30/03/2006 về việc Ban hành chế độ kế toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

-          Nghị định số 130/2005/NĐ- CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính với các cơ quan nhà nước, chính phủ.

-         Tuân theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 02/06/2008 về việc Ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

-          AFA 13.01 được áp dụng cho tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp như: đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy, đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, các tổ chức, đoàn thể, nghề nghiệp…

-          AFA 13.01 được đánh giá là phần mềm đảm bảo đầy đủ nhất về nghiệp vụ kế toán. AFA 13.01 có các phân hệ nghiệp vụ kế toán như kế toán đơn, kế toán kép, kế toán nhập xuất vật tư công cụ, quản lý tài sản cố định, tính lương hành chính; AFA 13.01 có đầy đủ các đầu vào cho các loại chứng từ nghiệp vụ khác nhau như phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng, phiếu nhập mua vật tư công cụ, phiếu xuất vật tư công cụ, phiếu kế toán khác; AFA 13.01 theo dõi chi tiết và đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh theo từng chương, loại, khoản, mục, chi tiết theo từng nguồn vốn phát sinh và theo từng nhóm kinh phí.

-          AFA 13.01 cho phép in tất cả các loại chứng từ của đơn vị trên cùng một màn hình nhập chứng từ.

-          AFA 13.01 cung cấp đầy đủ các báo cáo theo quy định mới nhất của Bộ tài chính, bao gồm: các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán (tổng hợp và chi tiết) theo hình thức ghi chép mà người sử dụng lựa chọn: chứng từ ghi sổ, nhật ký chung, nhật ký sổ cái, các báo cáo và sổ sách dùng cho các đơn vị hành chính có sử dụng khoán chi.

-          AFA 13.01 cho phép quản lý các vụ việc phát sinh như các đề án, các công trình xây dựng, các chương trình mục tiêu, các nguồn thu, các đề tài khoa học…

-          AFA 13.01 cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng nghành: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, hệ thống tài khoản được thiết kế cơ động để mỗi đơn vị, mỗi ngành có thể chủ động xây dựng phù hợp với bản thân đơn vị mình, hệ thống tài khoản được thống nhất trong một năm tài chính, điều đó cho phép các đơn vị có thể thay đổi cách quản lý theo từng năm tài chính và thực tế phát sinh nghiệp vụ.

-          AFA 13.01 cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng trong chương trình cho từng người sử dụng.

-          AFA 13.01 có khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình nhập mới, sửa, xoá các danh mục và chứng từ của từng người sử dụng.

     -     Có thể chạy trên máy đơn hoặc mạng LAN nhiều người sử dụng
 
 
 
Download bản dùng thửDownload bản dùng thử
Hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng
Bài tập thực hànhBài tập thực hành
Phiếu đặt muaPhiếu đặt mua
Phiếu đăng ký đào tạoPhiếu đăng ký đào tạo
Các tiện íchCác tiện ích
Update phần mềmUpdate phần mềm
Văn bản pháp quyVăn bản pháp quy
090.345.1441
090.345.1441
 
    
 

Bản quyền: Công ty cổ phần phần mềm Đại Dương - Oceansoft.com.vn

Địa chỉ: Số 8 đường Yên Phụ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.39905761  Fax: 04.62813758. Email: Kinhdoanh@oceansoft.com.vn